NEWS / Wicemistrzowie Polski wydali oświadczenie ws. Drabika

10.01.2020 / Żużel


Wicemistrzowie Polski wydali oświadczenie ws. Drabika

WTS Sparta Wrocław oświadcza, że jest świadoma postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez POLADA wobec Maksyma Drabika - poinformowali wicemistrzowie Polski na swojej oficjalnej stronie.


"Podkreślamy, że w organizmie zawodnika nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji. POLADA nie zawiesiła zawodnika, poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia, w związku z oświadczeniem złożonym podczas kontroli antydopingowej o przyjęciu na kilka dni przed zawodami substancji nawadniających organizm. Działanie to zostało zaordynowane przez klubowego lekarza i było podyktowane stanem zdrowia żużlowca" - zaznaczono w oficjalnym komunikacie klubu z Dolnego Śląska."Deklarujemy pełną współpracę z POLADA w celu jak najszybszego zakończenia postępowania. Klub nie będzie odnosił się do medialnych spekulacji ani komentował sprawy do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego" - dodano w oświadczeniu. (za wts.pl)

CHCESZ WIĘCEJ SPORTU?

POZNAJ ŚWIAT CANAL+ SPORT >>

Dane osobowe | polityka prywatności | Polityka cookies

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, nr GIOŚ BDO: 000030685.
via eutelsat

Partner technologiczny